Är du osäker på vilken modell som passar din applikation så kontakta oss för rådgivning.

3A godkända givare

Diffrentialtrycktransmitter

Dränkbara nivåmätare

Dränkbara nivågivare för alla typer av vätskor. Hög noggrannhet 0.2%. Flertal modeller och utförande.

Dränkbar Nivåmätare LMP633 Standard

Lämplig för kontinuerlig nivåmätning i alla typer av vätskor. Endast 28mm i diameter. Den kan användas i mera viskösa medier som t.ex. slam, genom att ta av skyddskåpan på givaren får man fram det frontmonterade membranet

Tryckgivare 3A & EHEDG

Uppdateras under v45-46