Robust densitetsmätare

Mätområde 0.5 – 2.5 g /cm³ (500 – 2500 kg/

Analog utgång 4-20mA samt frekvens

Enkel installation

Density meter