Induktiv Flödesmätare

Elektomagnetisk flödesmätare