LRF-2000P ersätts av LRF-3000P_R

2Energiflödesmätare LRF-2000P ersätts av ny LRF-3000P