Panelinstrument PB-2471

Panelinstrument

 • 2 ingångskanaler
 • 2 st 4-Siffrig tydlig LED Numerisk Display
 • 2 st bargraf
 • 2-8 reläutgångar
 • Programmerbar skalering, hysteres och förfröjningar
 • För alla typer av ingångssignaler
 • Optioner: Analog utgång och RS485
 • Matningsspänning 20 – 250VAC/VDC 50/60Hz
 • Stödjer volymberäkning i olinjära tankar (option)
 • Skyddsklass front IP54
 • Matning givare: 24VDC, 50mA
 • Enkel installation

Option

Mjukvara för Pc
Automatisk beräkning av volym i olinjära tankar/behållare
PM1430W kan erhållas med beräkningsfunktion för olinjära tankar/behållare.
Genom att definiera mått enligt nedan beräknas volymen i behållaren. Därefter skapas en 20 punkters
tabell som definierar nivåer och volym.

Linjärisering av olinjära tankar

Anslutningar