Panelinstrument PM-2430

Panelinstrument PM-2430

  • 2 ingångskanaler
  • 2 st 4-Siffrig tydlig LED Numerisk Display
  • 2-4 reläutgångar
  • Programmerbar skalering, hysteres och förfröjningar
  • För alla typer av ingångssignaler
  • Optioner: Analog utgång och RS485
  • Matningsspänning 20 – 250VAC/VDC 50/60Hz
  • Skyddsklass front IP54
  • Matning givare: 24VDC, 50mA
  • Enkel installation

Anslutningar PM-2430