Panelinstrument PB-1471
Panelindikator PB-1471

  • 4-Siffrig tydlig LED Numerisk Display
  • 2-4 reläutgångar
  • Programmerbar skalering, hysteres och förfröjningar
  • För alla typer av ingångssignaler
  • Optioner: Analog utgång och RS485
  • Matningsspänning 20 – 250VAC/VDC 50/60Hz
  • Stödjer volymberäkning i olinjära tankar (option)
  • Skyddsklass front IP54
  • Matning givare: 24VDC, 50mA
  • Enkel installation

Option

Mjukvara för Pc
Automatisk beräkning av volym i olinjära tankar/behållare
PM1430W kan erhållas med beräkningsfunktion för olinjära tankar/behållare.
Genom att definiera mått enligt nedan beräknas volymen i behållaren. Därefter skapas en 20 punkters
tabell som definierar nivåer och volym.

Linjärisering av olinjära tankar

Anslutningar PB-1471