Smart Panelinstrument LCD80

Panelinstrument LCD80Panelinstrument LCD80

För anslutning av Turbinflödesmätare, Ovalhjulsmätare, Magmätare och alla andra typer av flödesmätare.

LCD80 Har som standard en mängd smarta funktioner.
Visar aktuellt flöde och summerat flöde.

Smart Panelinstrument LCD80

 • Stor och tydlig grafisk display
 • 2-4 reläutgångar
 • Enkelt handhavande
 • Pulsingång för anslutning av flödesmätare
 • Optioner: Analog utgång och RS485
 • Matningsspänning: 230VAC
 • Dosering som standard.
 • L0ggerfunktion med trender
 • 3 st digitala ingångar för dosering, Start, Stopp och Reset
 • Skyddsklass front IP54
 • Matning 12 VDC för flödesmätare Turbin Flödesmätare eller ovalhjulsmätare
 • Enkel installation

Anslutningar LCD80

Panelinstrument PM-2430

Panelinstrument PM-2430


Broschyr

Panelinstrument PM-2430

Panelinstrument PM-2430

 • 2 ingångskanaler
 • 2 st 4-Siffrig tydlig LED Numerisk Display
 • 2-4 reläutgångar
 • Programmerbar skalering, hysteres och förfröjningar
 • För alla typer av ingångssignaler
 • Optioner: Analog utgång och RS485
 • Matningsspänning 20 – 250VAC/VDC 50/60Hz
 • Skyddsklass front IP54
 • Matning givare: 24VDC, 50mA
 • Enkel installation

Anslutningar PM-2430

Panelindikator PB-2471

Panelinstrument PB-2471


Broschyr

Panelinstrument PB-2471

Panelinstrument

 • 2 ingångskanaler
 • 2 st 4-Siffrig tydlig LED Numerisk Display
 • 2 st bargraf
 • 2-8 reläutgångar
 • Programmerbar skalering, hysteres och förfröjningar
 • För alla typer av ingångssignaler
 • Optioner: Analog utgång och RS485
 • Matningsspänning 20 – 250VAC/VDC 50/60Hz
 • Stödjer volymberäkning i olinjära tankar (option)
 • Skyddsklass front IP54
 • Matning givare: 24VDC, 50mA
 • Enkel installation

Option

Mjukvara för Pc
Automatisk beräkning av volym i olinjära tankar/behållare
PM1430W kan erhållas med beräkningsfunktion för olinjära tankar/behållare.
Genom att definiera mått enligt nedan beräknas volymen i behållaren. Därefter skapas en 20 punkters
tabell som definierar nivåer och volym.

Linjärisering av olinjära tankar

Anslutningar

Panelindikator PB-1471

Panelinstrument PB-1471


Broschyr

Panelinstrument PB-1471
Panelindikator PB-1471

 • 4-Siffrig tydlig LED Numerisk Display
 • 2-4 reläutgångar
 • Programmerbar skalering, hysteres och förfröjningar
 • För alla typer av ingångssignaler
 • Optioner: Analog utgång och RS485
 • Matningsspänning 20 – 250VAC/VDC 50/60Hz
 • Stödjer volymberäkning i olinjära tankar (option)
 • Skyddsklass front IP54
 • Matning givare: 24VDC, 50mA
 • Enkel installation

Option

Mjukvara för Pc
Automatisk beräkning av volym i olinjära tankar/behållare
PM1430W kan erhållas med beräkningsfunktion för olinjära tankar/behållare.
Genom att definiera mått enligt nedan beräknas volymen i behållaren. Därefter skapas en 20 punkters
tabell som definierar nivåer och volym.

Linjärisering av olinjära tankar

Anslutningar PB-1471

Panelinstrument PM-1430

Gör en förfrågan

Broschyr Universellt Panelinstrument PM1430

Panelinstrument PM-1430, 4-siffrig display
Panelinstrument PM-1530, 5-siffrig display
Panelinstrument

 • 4-Siffrig tydlig LED Numerisk Display
 • 2-4 reläutgångar
 • Programmerbar skalering, hysteres och fördröjningar
 • För alla typer av ingångssignaler
 • Optioner: Analog utgång och RS485
 • Matningsspänning 24 VDC eller 220 VAC
 • Stödjer volymberäkning i olinjära tankar (option)
 • Skyddsklass front IP54
 • Matning givare/ transmitter: 24VDC, 50mA
 • Enkel installation

Option

Mjukvara för Pc
Automatisk beräkning av volym i olinjära tankar/behållare
PM1430 kan erhållas med beräkningsfunktion för olinjära tankar/behållare.
Genom att definiera mått enligt nedan beräknas volymen i behållaren. Därefter skapas en 20 punkters
tabell som definierar nivåer och volym.

Linjärisering av olinjära tankar